Bize Ulaşın

Katı Atık Toplama Ve Transfer Ayıklama Hizmeti

Katı atık yönetiminde AB’nin katı atık toplama stratejisi hedef alıyoruz. Bu kapsamda, sürdürülebilir atık yönetimi için atıkların kaynağında azaltılması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi gerekmektedir. Yasal mevzuatın uyumlaştırılması sürecinde katı atık yönetimi yaklaşımı olarak Avrupa Birliğinin yaklaşımı takip ediyoruz ve bu bağlamda kendimizi daima güncel tutmaya devam ediyoruz.

Belediye Yönetimlerinin önemli görevlerinden birisi de, “Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmaktır.
Düzenli atık toplanan alanlarımız kullanım yanlışlıkları nedeni ile dağınık ve anti hijyenik, atıkları depolama alanlarımız ise oldukça kısıtlıdır ve pek çok kentimizde bulunmamaktadır.

Temiz suyun depolanması, atık suların tekrar değerlendirilmesi, insan sağlığı için belediye hizmetleri ilişkisinin kurulması ve öncelikli konular olarak ele alınması gerekmektedir. Değerlendirmeler ve yapılacak olan pilot çalışmaların önemi büyüktür. Konular üzerinde başarıya ulaşmak için halk ve belediyeler olarak bütünleşik çalışılmasının önemi açıktır.

Büyük Şehir Belediyeleri için, sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevre kirliliğine mahal vermeyecek tedbirler almak, büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak veya yaptırmak, katı atıkların kaynağında toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması sağlamak, katı atıkların ve hafriyatın, yeniden değerlendirilmesini, depolanmasını ve bertaraf edilmesini sağlamak için ilgili hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, yerel yönetimlerin görevi olarak belirlenmiştir.

Çevre ve Orman Bakanlığının katı atık toplama ve bertaraf edilmesine yönelik yönetim planı kamuoyunca bilinmemektedir. Bağlantılı olarak paydaşların (yüklenicilerin) sorumlulukları da bilinmemektedir. Bu konuda gerekli ağ sistemim kurularak bu projede çalışan araçlar bölgelerde ve mahallerde izlenememektedir.

Kişilerin elindeki değerli atıkları bırakacağı yerler, belediyeler tarafından gösterilmelidir. Geri kazanım ve geri kullanım uygulamalarının yaygın hale getirilerek bu konuya yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir. Atıkların düzenli toplanması her zaman bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Atıkların henüz toplandığı yerde düzenli ve hijyenik olarak toplanmayı bekleyecek durumda olmaları, ancak halkı bilinçlendirerek mümkün olacaktır.

Evsel Atıkların Toplanması ve Taşınması
BEST GRUP olarak ülkemizin modern şehircilik uygulamalarının hayata geçirildiği, tarihi ve turistik öneme sahip ilçe ve belediyelerine hizmet veriyoruz. Bu alanları daha da değerli hale getirmek ve halk sağlığını tehdit edebilecek riskleri ortadan kaldırmak için hizmet verdiğimiz bölgelerde her gün binlerce tondan fazla evsel atık topluyor, atık toplama alanlarının hijyenini sağlıyor ve bu alanlardan toplanan atıkların transferini sağlıyoruz.

Gelişmiş teknolojiye sahip araçlarımız, donanımlı ekipman parkımız ve deneyimli ekibimiz ile kentin dar sokaklarında dahi, şehir uyurken çevreyi rahatsız etmeden ve hijyenik olarak görevimizi gerçekleştiriyoruz.

cadde-temizligiCaddelerin Makineyle Süpürülmesi ve Yıkanması
Ekibimiz sayesinde şehrin damarları her zaman tertemiz, her zaman pırıl pırıl olarak görmek mümkün olmaktadır. Yoğun kent yaşamı sonucunda oluşan kirliliğin, süratli ve etkin bir şekilde temizlenebilmesi için ana cadde ve geniş sokakları farklı kapasitelerdeki vakumlu süpürge araçları ve arazözlerle temizliyoruz.

Temiz bir dünya için sanayi ve ticaret odaları sorumluluğun farkındadır ancak merkezi ve yerel yönetimlerden kolaylaştırıcı destekler beklenmektedir. Yurt dışında bulunan firmalardan, geri dönüşümü sağlanmış katı atıktan üretilmiş ucuz kağıt alındığı bilinmektedir. Son iki yıldır katı atıkların satılamadığı anlaşılmaktadır. Dış ülkelerden geri dönüştürülmüş ürün satın alma hatasından, kendi girişimcilerimizi korumak adına vazgeçmemiz gerekmektedir. Yerel yönetimler destek verecek stratejiler üretmeli ve bu konuda hizmet veren firmalar teşvik edilmelidir. Katı atık toplama konteynerleri içinden katı atıklar birileri tarafından toplama sistemleri tahrip edilerek toplanmakta ve bu yasa dışı gelişen eylemleri önleyecek devlet otoritesi açıkça görülmemektedir.

Katı atıkların kontrollü (filtre sistemli) yakılmasının sorun yaratmadığı ortaya konulmuştur. Ancak kontrolsüz şekilde atık yakmanın başta sağlıklı yaşam ve kaliteli bir çevre kaybı olmak üzere ciddi sorunlar yaratacağı bilinmektedir. Entegre bertaraf tesisleri kurulmalı ve dünya çapında Kabul görmüş standartlar çerçevesinde işletilmelidir.

Temizlik Hizmetlerinin Gülen Yüzü
Yaptığınız işin ne olduğu değil, o işi nasıl yaptığınız önemlidir. Tüm personellerimiz ile birlikte şehirlere ve halklara hizmetlerimizi sunarken, her zaman ve her an güler yüzle görevimizi gerçekleştiriyoruz. Şehirlerin temizliği ve hijyeni kadar estetiğine de önem veriyoruz.

Reklamlar, duyurular, etkinlikler düzenliyor…
Şehrin hızlı kültür hayatı, ziyaretin yoğun olduğu alanlarda beraberinde afiş kirliliği de yaratıyor. BEST GRUP olarak, görev aldığımız bölgelerde temizlik ve hijyen kadar estetik unsurlara da büyük önem veriyoruz. Bu amaçla hizmet verdiğimiz bölgelerde duvarlara, bina veya yapılara izinsiz olarak yapıştırılan, cadde ve sokaklardaki görüntüyü bozan afişleri ve posterleri basınçlı su, özel ekipmanlar ve kimyasallar kullanarak temizliyoruz.

Konteynerlerin Yıkanarak Dezenfekte
Edilmesi
Şehrin temizliğine kendimizden başlıyor ve çöp konteynerlerini her zaman şehrin estetiğine uygun tutmak için çalışıyoruz. Çöp konteynerleri, yapıları gereği çok çabuk kirlenen, çevre sağlığına ve estetiğine zarar veren ve hijyenik tutulmayan ekipmanlardır. Hizmet sunduğumuz her alanda mükemmel estetiği hedefleyen bir firma olarak, zaman içinde oluşacak bu kirliliğin önüne geçmek amacıyla çöp konteynerlerini belirlenen program doğrultusunda özel dezen-fektanlar kullanarak konteyner yıkama araçlarımızla yıkıyor ve dezenfekte ediyoruz.

Donanımlı tarafından gerçekleştirilen çöp temizliği, mahalle, cadde ve sokakların genel temizliği bir program dahilinde yapılan genel temizlik ve kent temizliği hizmet işidir. Bu temizlik hizmeti BEST GRUP tarafıdan profesyonel ve düzenli olarak, bir program dahilinde yapılmaktadır. Mahallerdeki çöp konteynerlerindeki çöpler araçlar tarafından çöp işçileri yardımı ile araçlara boşaltıldıktan sonra başka bir araçlı ekip tarafından bu konteynerlerin genel temizliği ve ilaçlama hizmetleri ayrıca belli bir program dahilinde sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır.
BEST GRUP olarak hizmet sunduğumuz şehirlerde yalnızca bugünü değil, yarınları da güzelleştirecek teknolojik gelişmeleri sürekli takip etmeye devam ediyoruz. Farklı hacimlerde çöp haznesine sahip elektrik sistemi ile donatılmış, hidrolik sıkıştırmalı çöp araçlarını ülkemizde ilk kez hizmete sunduk.

Avrupa’da konusunda otorite sahibi olan ve standartları belirleyen mühendislik ofisleri ve fabri-kalarda üretilen elektrik sistemli araçlarda, sıkıştırma yapan üst ekipmanın aracın motorundan bağımsız batarya sistemi ile çalışması sayesinde çöp konteyneri boşaltılması esnasında çıkan ses yok denecek kadar düşük seviyelere indirilmiştir. Aynı zamanda mahalle ve sokak aralarında atık toplama esnasında egzoz gazı salınımı tamamen ortadan kaldırılmıştır. İnsan sağlığına ve çevreye olumlu katkıları nedeniyle bu yeni nesil elektrik sistemli çöp toplama araç filomuz, BEST GRUP olarak bundan böyle sektörümüzde gelişmiş hizmet standardına yeni bir referans olacağına inancımız tamdır.

Cadde Sokak ve Meydanların Süpürülmesi
Şehirler caddeleri, sokakları, parkları ve meydanlarıyla yaşarlar. Bize düşen bu yaşamı mükemmel kılmak ve devamlılığını sağlamaktır. Caddeler, sokaklar, parklar ve meydanlar günlük çalışma programıyla her gün temizlenmektedir. AR-GE çalışmaları ile sonrasında geliştirilmiş farklı ekipmanlarla yapılan temizlik sonucunda toplanan çöpler konteynerlere boşaltılarak transfer araçlara aktarılır, hijyenik olarak ve çevreyi rahatsız etmeden transferi sağlanır.

kent-temizligiKent Temizliği Şantiyesi Ve Araç Bakımı
Şantiyede bulunan araçlar görev saatinde önce akaryakıt ikmali yaparak program dahilinde çöp toplama göreve çıkarlar. Kent temizliği işinde çalışan araçların çöp toplama hizmetleri sona erdikten sonra gün içinde toplanmış olan katı evsel atıklar şantiyede ilgili alana boşalttıktan sonra araçlar şantiye teslim edilir. Bu araçla ilgili olarak bir arıza veya sorun varsa şantiye sorumlusuna bildirmek zorundadır.

Kent temizliği hizmetlerinde görev alan personellerin düzenli olmaları ve genel temizliklerini günlük olarak yapmış olmaları, halka vermiş olduğumuz güven açısından çok önemlidir. İlgili hizmetler sağlanırken, bu projede görev alan personellerin kılık kıyafetinin de aynı zaman düzenli, temiz ve uyumlu olması görsel bütünlük ve temizlik hissi açısından BEST GRUP için çok önemlidir.

Yer Altı ve Yer Üstü Konteyner ile Evsel Atıkların Toplanması
Teknolojiyi takip etmeyi bıraktığımız gün, işimizi gereği gibi ve profesyonel olarak yapacağımız son gündür. BEST GRUP. olarak yenilikçi ve teknolojiyi takip eden vizyonumuz, hizmetlerimizi sunuş tarzımız ile farklılık oluşturmaya devam edeceğiz.
Daha sağlıklı ve daha iyi hizmeti sunabilmek için dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve sürekli yeni yatırımlarla ülkemizi en yeni teknolojilerle tanıştırmaya devam ediyoruz. Bu yeniliklerden biri de, bugün dünyanın gelişmiş şehirlerinde kullanılan yer altı ve yer üstü atık toplama konteyner sisteminin ülkemizde ilk defa BEST GRUP tarafından hayata geçirilmesidir.
yer-ustu-yer-alti-temizligi
Merkezi yerlerdeki stratejik noktalara yerleştirilen konteynerler robotik fonksiyonları bulunan insansız çöp toplama araçları ile, el değmeden atık toplamaktadırlar. Geleneksel konteynerlere oranla yüksek çöp kapasitesine sahip yer altı ve yer üstü konteynerlerini çok daha kısa sürede boşaltabiliyoruz. Bahsi geçen teknolojik konteynerler, eski konteyner kalabalığının azaltılması, görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi, hijyen ve sağlıklı çevre koşullarının elde edilmesi adına, günümüz sistemlerinin vazgeçilmezi olarak bizlere önemli avantajlar sunmaktadır.
BEST GRUP olarak gerektiğinde 7/24 çalışarak 24 saat faal bir şekilde sürdürdüğümüz evsel atık toplama hizmetini çevreye duyarlı ve şehir sakinlerine en az rahatsızlığı verecek şekilde yerine getirmek için araç filomuzu ve ekipman parkımızı sürekli geliştiriyor, dünyadaki teknolojik gelişmeleri bünyemize katmayı işimizin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Elektrikli araçlar ve robotik kumandalı sistemlerin yanı sıra araç seçiminde düşük emisyon ve gürültü seviyesine sahip Euro4 – Euro5 sınıfı motorlu araçları, personel emniyetini üst seviyede sağlayan TS 1502 standartlarına sahip üstyapı ve ekipmanları kullanıyoruz.

BEST GRUP olarak 8 yılı aşan atık yönetimi bilgi ve tecrübemiz, personel ve araç filomuza yaptığımız sürekli yatırımla evsel atık konusunu şehirlerimiz için bir sorun olmaktan çıkartmanın mutluluğunu yaşıyor, ekibimizle temiz şehirler için gece gündüz çalışıyoruz.
BEST GRUP olarak amacımız, gece sokak lambaları, gündüz sabah güneşinin altında pırıl pırıl parlayan tertemiz sokaklar, caddeler ve şehirler bırakmak.

İnşaat Atıklarının Toplanması Ve Taşınması
Şehirler gün geçtikçe büyüyor ve gelişiyor, inşaatlar çoğalıyor, temizlik her zamankinden daha önemli hale geliyor. BEST GRUP olarak profesyonel olarak sunduğumuz hizmetlerle, Büyükşehir Belediyelerinde sürekli artan ihtiyaca cevap vermek ve çözüm sunmak için yoğun şekilde hizmet veriyoruz. Bu hizmetlerimizle şehrin temizliği için her zamankinden yoğun bir çalışma gerektiğinin farkındayız.

Belediye sınırları içinde kontrolsüz atılan inşaat atıklarını, molozları vb. maddeleri, lastik tekerlekli yükleyicilerle hafriyat kamyonlarına aktarıyoruz ve ayda binlerce tondan fazla atığı, İlçe Belediyeleri tarafından belirlenen atık sahalarına boşaltıyoruz.

Pazar Yeri Çöplerin Toplanması Ve Yıkanması
Yerel yönetimlerin insiyatifi dahilinde, halkın ihtiyacı için kurulan pazar yerlerinin, özellikle yaz aylarında pazar uygulaması sona erdikten sonra düzgün bir şekilde çöplerin toplanmasını, daha sonra ararözle pazar yerinin temizliğini sağlıyoruz. Bu hizmetimiz, kurulan pazar bölgesinde yaşayan insanların bulunduğu ortamın, temizlik anlamında çok büyük bir hijyen ve sağlıklı bir yaşam ortamına kavuşmasını sağlamaktadır. Bu nedenle sunduğumuz hizmetin kalitesi ve gösterdiğimiz özen, hizmeti sunduğumuz bölgedeki yaşayan halk tarafından her zaman memnuniyetle karşılanmakta ve BEST GRUP nin halka verdiği önemin en büyük işaretidir.

Tıbbi Atıkların Toplanması
Yürürlükte olan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında hizmet verdiğimiz ilçe sınırları içerisinde hastane, poliklinik vb. sağlık kuruluşları ve eczaneler gibi tıbbi atık üreten merkezlerden lisanslı özel araçlarımızla toplama yapıyoruz. İstanbul ilinde topladığımız tıbbi atıkları Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı yakma ünitesine, Çanakkale ilinde topladığımız atıkları ise Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisimize transfer ediyoruz.
tibbi-atik-toplanmasi

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu Ve Bertarafı
Ülkemizin farklı illerinde ve bölgelerde kurulu modern teknolojiye ve işletme lisansına sahip Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisimizde bu ilde toplanan tıbbi atıkların tümü bertaraf edilmektedir. Otoklav içerisinde kırma ve parçalama işleminden geçirilen atıklar, reaktörde yüksek sıcaklıkta su buharı ile işlenerek dezenfekte edilmektedir. Elektronik kumandalı sistemlerle steril ortamda gerçekleştirilen prosesler sonucunda tıbbi atıklar insan sağlığına ve çevreye zararsız atık niteliğine dönüştürülmektedir.

Bertaraf Etme Yöntemleri
Bakteri sporları dahil her türlü mikrobiyal yaşamın fiziksel, kimyasal, mekanik metotlar veya radyasyon (ışıma) yoluyla tamamen yok edilmesini veya bu mikroorganizmaların seviyesinin %99,9999 oranında azaltılmasını sağlayan bertaraf yöntemidir. Bu işlemler sadece gerekli yetki belgelerine sahip ve anlaşmalı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

Tıbbi Atıkların Yakılması
Ülkemizin farklı illerinde ve bölgelerinde kurulu modern teknolojiye ve işletme lisansına sahip Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisimizde, ilgili illerden ve noktalardan toplanan tıbbi atıkların tümü bertaraf edilmektedir. Otoklav içerisinde kırma ve parçalama işleminden geçirilen atıklar, reaktörde yüksek sıcaklıkta su buharı ile işlenerek dezenfekte edilmektedir. Elektronik olarak otomasyon ile yönetilen sistemlerle steril ortamda gerçekleştirilen prosesler sonucunda tıbbi atıklar insan sağlığına ve çevreye zararsız atık niteliğine dönüştürülmektedir.

Katı Atık Toplama Ve Transfer Ayıklama Hizmeti